Odśnieżanie dachów

Należy pamiętać w okresie zimowym o odśnieżaniu dachów hal namiotowych, ponieważ zalegający śnieg na zadaszeniach jest potencjalnym źródłem zagrożenia dla osób przebywających wewnątrz oraz przechowywanych tam towarów lub maszyn. Dotyczy to hal namiotowych, których poszycie dachowe wykonane jest z pojedynczego materiału PCV.

Istnieje kilka sposobów na pozbywanie się zalegającego na dachu śniegu:

  • najskuteczniejszym rozwiązaniem jest włączanie ogrzewania we wnętrzu hali (dzięki temu śnieg zaczyna topnieć, a więc nasz problem również),
  • wprowadzanie dachowego poszycia w drgania od wewnątrz hali magazynowej,
  • zsuwanie śniegu z dachu z zastosowaniem różnych technik na zewnątrz magazynu,
  • pokrywanie dachu specjalnymi środkami chemicznymi przyjaznymi dla poszycia dachu.

Jednak najbezpieczniejszym oraz najwydajniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie termodachu. Termodach jest wykonany z podwójnego materiału PCV z systemem nadmuchu powietrza. Pomiędzy dwiema warstwami materiału wtłoczone powietrze ma odpowiednie ciśnienie i nie pozwala na skraplanie się wody od wewnątrz hali i zaleganie śniegu na powierzchni zewnętrznej.

Konfigurowalna hala namiotowa przemysłowa lub magazynowa
KONFIGURUJ HALĘ NAMIOTOWĄ

Użyj naszego konfiguratora, by uzyskać wycenę idealnej hali dla swojego biznesu od renomowanego producenta hal namiotowych.